Regulamin - Feniks Studio | Studio Pole Dance & Fitness | Trening Personalny Pole Dance, Zdrowy Kręgosłup, Stretching, Szkoła tańca Pole Dance

Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin

O nas
Regulamin Feniks Studio Pole Dance & Fitness

 
 
1.Zajęcia są prowadzone w Feniks Studio przy ul. Julianowskiej 90F w Piasecznie-Józefosławiu.
1.1. Feniks Studio oferuje zajęcia techniczne, oparte o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
1.2. Feniks Studio realizuje zajęcia w formie grupowej lub indywidualnej. Istnieje również opcja wynajmu sali w celu zrealizowania samodzielnych treningów.
1.3. Godziny oraz rodzaje zajęć są umieszczone w grafiku dostępnym na stronie internetowej www.FeniksStudio.com oraz w recepcji Feniks Studio.
1.4. Z zajęć mogą korzystać wszyscy chętni zwani dalej Kursantami, którzy wykupią karnet, wejście jednorazowe lub zrealizują bon upominkowy. Decyzja uczestnictwa w zajęciach jest równoznaczna z przeczytaniem, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania zasad zawartych w poniższym Regulaminem.
1.5. Kursant zgłasza chęć uczestnictwa w zajęciach drogą mailową, wiadomością na Facebook'u Feniks Studio lub telefonicznie (konieczne jest podanie danych osobowych - imienia, nazwiska oraz numeru telefonu).
1.6. W celu stworzenia nowej grupy, musi się do niej zapisać minimum 6 osób, aby zajęcia się rozpoczęły.
1.7. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zapisów zostaje zamknięta, można dopisać się do grupy na listę rezerwową lub inny termin.
1.8. W przypadku zbyt małej ilości Kursantów Feniks Studio ma prawo rozwiązać grupę lub połączyć ją z inną. W takim przypadku Feniks Studio zaproponuje udział w zajęciach innej grupy lub zwraca wpłacone przez Kursanta pieniądze za niewykorzystane zajęcia.
1.9. Płatność za uczestnictwo można dokonać przelewem w postaci przedpłaty (min. 50% kwoty) lub gotówką na miejscu w Feniks Studio w terminie do siedmiu dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. W przypadku uiszczenia tylko zadatku, pozostała część kwoty powinna być uiszczona najpóźniej w dniu pierwszych zajęć. W przypadku przedłużania karnetu wpłaty należy dokonać na ostatnich zajęciach bieżącego karnetu.
1.10. Dane do przelewu znajdują się na stronie internetowej www.FeniksStudio.com/kontakt.html
1.11. Po uiszczeniu opłaty, Kursant otrzymuje karnet upoważniający go do uczestnictwa w opłaconych zajęciach. Każdy karnet jest imienny i nie może być przekazywany lub wykorzystywany przez osoby trzecie. W razie jego utraty duplikat wydawany jest za dodatkową opłatą.
1.12. Karnet jest terminowy, z określonym terminem ważności, po upływie którego traci swoją ważność.
2. Recepcjonista oraz trener mają prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił. Recepcja jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o nie dopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.
2.1. Jeśli recepcja, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o nie dopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić. Recepcja, pracownicy administracji jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć powołując się na powyższe lub pozostałe zapisy w regulaminie.
3. W wypadku, kiedy kursant nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je na każdej innej grupie, w której będą wolne miejsca. By mieć prawo do odrobienia zajęć, niezbędne jest zgłoszenie maksymalnie do godziny 12 danego dnia (grupy popołudniowe i wieczorne) lub dzień przed zajęciami (grupy poranne) nieobecności poprzez wiadomość mailową, smsową lub na messengerze.
3.1. Odrobienie zajęć należy dokonać do miesiąca czasu (zajęcia np. z 5.02 można odrabiać do 5.03 na dodatkowej grupie, a nie podczas treningów swojej regularnej grupy) pod warunkiem posiadania ważnego karnetu.
3.2. Chęć odrobienia zajęć należy zgłosić w recepcji najpóźniej 1 dzień wcześniej.
3.3. Osoby chcące odrobić nieobecność są zobowiązane do zapisania się telefonicznie bądź mailowo na daną grupę w celu sprawdzenia wolnych miejsc.
3.4. Osoby, które nie zapowiedzą się i nie upewnią się minimum dzień wcześniej lub nie poinformowały o nieobecności nie mają prawa do odrobienia zajęć w tym trybie.
3.5. Uczestnicy zajęć mogą odrobić zajęcia na innych grupach adekwatnych do ich poziomu zaawansowania lub na innych grupach tanecznych i fitness, gdzie jest wolne miejsce. Mogą także w ramach odrabiania zaległych zajęć skorzystać bez dopłaty z „Sali Open” (regulamin „Sali Open” – punkt 10)
3.6. W wypadku odwołania zajęć z winy instruktora lub Feniks Studio, zajęcia te nie będą odrabiane, a wejście zostanie przesunięte na kolejny termin
3.7. Jeśli cała grupa zadeklaruje bezwzględną obecność w umówionym terminie z trenerem istnieje możliwość odrobienia tych zajęć wspólnie w wyznaczonym terminie.
3.8. Feniks Studio zobowiązuje się do poinformowania uczestników o ewentualnym odwołaniu zajęć przez Facebooka lub drogą mailową/smsową (w zależności jakie dane kontaktowe pozostawił uczestnik w recepcji Feniks Studio najpóźniej 1 godzinę przed danymi zajęciami.
3.9. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc pierwszeństwo w zajęciach mają osoby z karnetem wykupionym na daną grupę.
4. W zajęciach mogą brać udział tylko i wyłącznie Kursanci, którzy znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli którzy dokonali opłaty lub osoby, które wykupiły wejście jednorazowe lub osoby, które odrabiają nieobecność ze swojej grupy.
4.1. Kursant przychodząc na zajęcia zobowiązany jest zgłosić się w Recepcji w celu weryfikacji płatności i okazania karnetu w celu odznaczenia daty zajęć.
4.2. Bez zgody instruktora lub właściciela Studia, w zajęciach nie mogą brać udziału osoby towarzyszące.
5. Feniks Studio zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za karnet, w którym nie odbyły się ani razu z winy instruktora lub z winy Feniks Studio. Forma zwrotu pieniędzy będzie uzależniona od drogi wpłaty (przelewem lub gotówką).
5.1. Feniks Studio zastrzega sobie prawo do łączenia grup w momencie gdy liczba kursantek spada poniżej 6. osób. Grupy będą łączone wg najbliższego względem siebie stopnia zaawansowania, a zmiany konsultowane i zatwierdzane wraz z kursantkami.
5.2. Feniks Studio zastrzega, że uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień. Są to nietypowe zajęcia i posiadają określoną ciągłość, a grupy są niewielkie i kameralne. Brak obecności powoduje omijanie kluczowych lekcji, które są dedykowane pod kolejne spotkania i podzielone tematycznie. Lekcje można nadrobić poprzez odrabianie zajęć, muszą one jednak zachować swoją ciągłość. W przypadku wykupienia karnetu np. na 4 wejścia, karnet jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy (4 różne lekcje). Po przekroczeniu terminu (daty) karnet i możliwość jego wykorzystania wygasa, a uczestnik ma prawo odrobić niewykorzystane zajęcia (patrz pkt 3.). Niewykorzystany karnet jest terminowy i nie może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc.
5.3. Karnet jest imienny, a jego cena jest zależna od ilości wejść. Cennik widniejący na stronie www.FeniksStudio.com jest przyjmowany jako aktualny i obowiązujący. Podobnie jak podziały cenowe 4/8/12. Poza tymi podziałami obowiązują pojedyncze wejścia, cena także została określona w cenniku na wyżej wymienionej stronie. Zakup karnetu jest możliwy w recepcji Feniks Studio oraz przez stronę www.FeniksStudio.com
5.4. Promocje cenowe są ustalone przez Feniks Studio i mają określony czas trwania. Promocje ogłaszane są za pomocą strony Facebook oraz bezpośrednio przy recepcji Feniks Studio i kierowane są do poszczególnych odbiorców (stali klienci, nowi klienci, subskrybenci, Facebooka, odbiorcy newslettera). Promocje nie łączą się ze sobą.
6. Uczestnik zobowiązuje się nie spóźniać na zajęcia. Po rozpoczęciu zajęć recepcja oraz trener mają prawo nie wpuścić spóźnionej osoby na salę powołując się na jej bezpieczeństwo. Jeżeli mimo zaleceń recepcji lub trenera uczestnik chce uczestniczyć w zajęciach, deklaruje, że zdaje sobie sprawę z ryzyka kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku którego w tym dniu dozna uszczerbku na zdrowiu lub niepożądanych uszkodzeń ciała deklaruje, że nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadośćuczynienia  zarówno w kierunku klubu jak i  trenera prowadzącego.
6.1. Trener zobowiązuje się rozpoczynać i kończyć zajęcia zgodnie z grafikiem. Grafik jest dostępny w recepcji Feniks Studio oraz na stronie internetowej www.FeniksStudio.com
6.2. Osoby, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem nie zezwalające na uprawianie Pole Dance lub Fitness oraz osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Jeśli Kursant ma jakiekolwiek wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, zobowiązany jest do zgłoszenia tego instruktorowi prowadzącemu zajęcia.
6.3. Uczestnik nie ma prawa przebywać na Sali poza zajęciami. Na salę uczestnicy wchodzą razem z trenerem. Wyjątkiem są godziny „Sali Open”
6.4. Feniks Studio informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony klubu.
6.5. Feniks Studio Informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora.
6.6. W przypadku zajęć Pole Dance, Exotic Pole, Pole Teens oraz Pole Kids uczestnicy nie powinni smarować ciała balsamami, kremami itd., ponieważ zmniejsza to przyczepność do rurki, zwiększa się ryzyko ześlizgnięcia się, spadku z rurki i przez to kontuzji.
6.7. Podczas zajęć należy zdejmować biżuterię (zegarki, bransoletki, pierścionki, kolczyki) która może powodować uszkodzenia ciała oraz sprzętu.
6.8. Osoby niepełnoletnie przebywają w Studio ćwiczą za zgodą rodziców. Pracownicy Studia nie mają obowiązku sprawdzania wieku Kursanta.
6.9. Klient zobowiązuje się do dbania o sprzęt, który używa i na którym ćwiczy oraz zgłaszania instruktorowi każdą nietypową sytuację związaną ze sprzętem.
6.10. Pionowe drążki można czyścić wyłącznie przeznaczonym do tego środkiem, wskazanym przez instruktora lub innego pracownika studia.
6.11. Zabronione jest samodzielne rozkręcanie/ przykręcanie rurek bez zgody instruktora.
6.12. Na salę nie można wnosić gorących napojów ani pożywienia.
6.13. Podczas wszystkich zajęć obowiązuje zakaz żucia gumy.
6.14. Osoby przebywające na terenie Studia zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż oraz zachowania czystości, poszanowania mienia oraz innych osób.
7. Feniks Studio nie oferuje swoim klientom zajęć opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utworzy wykorzystywane podczas Sali Otwartej lub innych treningów mają charakter prywatny. Uczestnik zobowiązuje się do niesłuchania jakichkolwiek utworów i deklaruje, że nie wpływają one na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju.
7.1. Trener w Feniks Studio prowadzi zajęcia techniczne [z wykorzystaniem drążka pionowego w przypadku zajęć akrobatycznych lub opartych na krótkich sekwencjach połączonych ruchów – w przypadku zajęć stricte tanecznych] . Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wytupywanie go nogą, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur.
7.2. Teren Feniks Studio jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Feniks Studio znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Feniks Studio. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu studia, jako zadość uczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
7.3. Każda osoba, która przebywa na terenie placówki Feniks Studio musi posiadać ważny karnet na zajęcia. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym.
7.4. Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzinę oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.
7.5. Każda osoba, która przebywa w placówce dłużej niż 2 minuty od momentu przekroczenia progu placówki, a która nie wykupiła karnetu na określone zajęcia i na prośbę personelu nie opuszcza placówki (jest nieuprzejma, przeszkadza w wykonywaniu obowiązków lub nie wykonuje poleceń personelu) staje się automatycznie klientem PREMIUM, któremu przysługuje specjalna oferta pobytu na terenie holu lub korytarza placówki. Oferta ta jest określona w specjalnym cenniku i kosztuje 100 zł za każdą godzinę pobytu liczoną od momentu wejścia. Każda kolejna godzina kosztuje już promocyjnie 99,99 zł. Oferta jest skierowana do wszystkich tych, którzy chcą przebywać w specjalnych „oparach cudowności”, którym oddychają trenerzy jak i kierownictwo placówki. Ze względu na ograniczoną przestrzeń placówki, każdy m2 jest na wagę złota i osoba oddychająca tymi oparami pobiera jego bezcenne pokłady. Klient, który nie wykupił aktualnego karnetu, a przebywa na terenie placówki powyżej 2 minut zostaje poinformowany o specjalnej ofercie. W przypadku niezaakceptowania warunków oferty jest proszony o opuszczenie lokalu. W przypadku pozostania na jego terenie mimo poinstruowania o usłudze, zostanie on obciążony należnością za każdą godzinę wg specjalnego cennika (tj. 100 zł pierwsza godzina i 99,99 zł każda kolejna), ze względu na mimowolne pobieranie bezcennych oparów. W wyjątkowych sytuacjach kierownik placówki może zwolnić dowolną osobę z opłat
8. Instruktorzy nie posiadają wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Kursant powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej lub fizjoterapeutycznej przed przystąpieniem do zajęć.
8.1. Podczas zajęć uczestnik jest zobowiązany do informowania instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.
9. Naruszenie porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu jest podstawą do wykluczenia Kursanta z Feniks Studio. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających będą natychmiast wypraszane z Feniks Studio. Przy próbie stawiania jakiegokolwiek oporu administracja, recepcja oraz trener mają prawo wezwać policję.
9.1. Osoba nie wykonująca poleceń instruktora oraz zachowująca się w sposób, który zagraża zdrowiu i życiu pozostałych uczestników zajęć, zostanie natychmiast wyproszona z sali oraz z budynku, w którym znajduje się Feniks Studio. Takich zajęć nie ma prawa odrabiać na zasadach wypisanych wyżej.
10. Godziny „Sali Open” są dostępne w grafiku dostępnym na stronie www.FeniksStudio.com. Uczestnik chęć skorzystania z Sali Open ma obowiązek zgłosić w recepcji Feniks Studio najpóźniej 1 dzień przed do godziny 16:00. Opłata za Salę Open będzie pobierana przed wejściem na trening w recepcji Feniks Studio. Uczestnicy Sali Open deklarują, że są najemcami sali i deklarują, że nie angażują w jej wykorzystanie Feniks Studio co wiąże się z deklaracją, iż nie będą rościli sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku jakiegokolwiek negatywnego zdarzenia na sali, uszczerbku na zdrowiu lub kontuzji. Feniks Studio dochowa wszelkiej staranności, by w pełni zabezpieczyć teren treningowy.


11. Feniks Studio zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum 1 tygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.feniksstudio.com i/lub na stronie na Facebook'u (facebook.com/feniksstudiojulianow).
11.1. Cennik udziału w zajęciach dostępny jest w zakładce "Cennik".
11.2. Dokonanie płatności jest deklaracją Kursanta, iż będzie uczestniczył w danej grupie w czasie trwania ważności karnetu oraz wiąże się z akceptacją regulaminu.
12. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach tylko za zgodą rodziców. Rodzice biorą odpowiedzialność za zachowanie swojego dziecka, nawet jeśli są nieobecni podczas ich zajęć.
12.1. Osoba dorosła, z którą przyszło dziecko, jest odpowiedzialna za jej zachowanie - wszystkie punkty Regulaminu obowiązują również osoby niepełnoletnie.
12.2. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora Feniks Studio ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego informowania Kursantów.
12.3. Feniks Studio może wykonywać zdjęcia i filmiki na potrzeby promocji i reklamy. W takim przypadku Kursant wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku podczas publikacji zdjęć i filmów z zajęć oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez Feniks Studio.
12.4. Na terenie szkoły należy zachować czystość i kulturę osobistą.
12.5 Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia od razu trenerowi lub recepcji Feniks Studio. Użytkowanie sprzętu przez uczestnika niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód będzie skutkowało karą pieniężną zależną od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę.
12.6. Uczęszczanie na zajęcia w Feniks Studio jest równoznaczne z podpisaniem akceptacji regulaminu przez uczestnika, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia przy zapisach do Feniks Studio. Uczestnik, który przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.
12.7. Uczestnicy zajęć podpisują przy zakupie karnetu oświadczenie akceptacji regulaminu oraz kartę zdrowia.
12.8. Uczestnik zajęć Feniks Studio wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć w Feniks Studio zarówno w postaci foto jak i video i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo Feniks Studio usunie zdjęcie lub video, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z Feniks Studio. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video, oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawiania. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim.
12.9. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Feniks Studio bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Feniks Studio zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
12.10. Feniks Studio informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych lub sądowych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Feniks Studio nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie prosimy o opuszczenie placówki przed takim zdarzeniem.
12.11. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj: www.feniksstudio.com/rodo.html
12.12. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez kierownictwo Feniks Studio jak i samych trenerów w oparciu o poszczególne umowy. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, że jest wyłączną własnością Feniks Studio. Wszelka próba kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania w oparciu o ustawę o prawach autorskich, znajdzie swoje konsekwencje na drodze sądowej, bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
13. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony.
14. Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.


 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego