Regulamin - Feniks Studio | Studio Pole Dance & Fitness | Trening Personalny Pole Dance, Sznurki i Szpagaty Szkoła tańca Pole Dance

Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin

O nas
Regulamin Feniks Studio Pole Dance & Fitness

 
 
Poniższy regulamin określa zasady udziału w zajęciach sportowych i tanecznych studia Feniks Studio, zlokalizowanego w Piasecznie, 05-500, przy ul. Armii Krajowej 2, którego właścicielem jest WELLNESS-FIT Sp. Zo.o., z siedzibą przy ul. Pieciolinii 10, m 16,  02-784 Warszawa, NIP 9512504949, Regon 386653355.

1.Zajęcia są prowadzone w Feniks Studio, ul. Armii Krajowej 2.
1.1. Feniks Studio oferuje zajęcia techniczne, oparte o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
1.2. Feniks Studio realizuje zajęcia w formie grupowej lub indywidualnej. Istnieje również opcja wynajmu sali w celu zrealizowania samodzielnych treningów.
1.3. Godziny oraz rodzaje zajęć są umieszczone w grafiku dostępnym na stronie internetowej http://app.fitssey.com/feniksstudio/frontoffice .
1.4. Z zajęć mogą korzystać wszyscy chętni zwani dalej Kursantami, którzy wykupią karnet, wejście jednorazowe lub zrealizują bon upominkowy. Decyzja uczestnictwa w zajęciach jest równoznaczna z przeczytaniem, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania zasad zawartych w poniższym Regulaminie.
1.5. Kursant zgłasza chęć uczestnictwa w zajęciach drogą mailową, wiadomością na Facebook'u Feniks Studio Pole Dance Piaseczno (konieczne jest podanie danych osobowych - imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) oraz za pomocą aplikacji Fitssey.
1.6. W celu stworzenia nowej grupy, musi się do niej zapisać minimum 6 osób, aby zajęcia się rozpoczęły.
1.7. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zapisów zostaje zamknięta, można dopisać się do grupy na listę rezerwową lub inny termin.
1.8. W przypadku zbyt małej ilości Kursantów, Feniks Studio ma prawo rozwiązać grupę lub połączyć ją z inną. W takim przypadku Feniks Studio zaproponuje udział w zajęciach innej grupy lub zwraca wpłacone przez Kursanta pieniądze za niewykorzystane zajęcia.
1.9. Płatność za uczestnictwo można dokonać przelewem za pośrednictwem Przelewy24 w terminie do siedmiu dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. W przypadku przedłużania karnetu wpłaty należy dokonać na ostatnich zajęciach bieżącego karnetu.
1.10. Płatność przelewem dokonuje się za pośrednictwem aplikacji Fitssey na stronie http://app.fitssey.com/feniksstudio/frontoffice lub aplikacji Fitssey w telefonie.
1.11. Po uiszczeniu opłaty, Kursant otrzymuje opłaconą ilość wejść w aplikacji, gdzie zapisuje się na zajęcia i może je wykorzystać w ciągu 4 tygodni (28 dni).
1.12. Karnet jest terminowy, z określonym terminem ważności, po upływie którego traci swoją ważność.
1.13 Feniks Studio ma prawo anulować zajęcia grupy, do której na dany termin nie zapisały się minimum 3 osoby.
2. Recepcjonista oraz trener mają prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił. Recepcja jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o nie  dopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.
2.1. Jeśli recepcja, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o nie dopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić. Recepcja, pracownicy administracji jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć powołując się na powyższe lub pozostałe zapisy w regulaminie.
3. W wypadku, kiedy kursant nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je na każdej innej grupie, w której będą wolne miejsca. By mieć prawo do odrobienia zajęć, niezbędne jest wypisanie się z zajęć poprzez aplikację do 8 godzin przed zajęciami.
3.1. Odrobienie zajęć należy dokonać w trakcie trwania karnetu, tj. w ciągu 28 dni od daty zakupu karnetu. Wejścia można odrabiać wcześniej, już przed planowaną nieobecnością.
3.2. Na odrobienie zajęć należy zapisać się w aplikacji Fitssey. Zapisanie się na odrobienie zajęć odbywa się wyłącznie poprzez aplikację.
3.3. Osoby, które nie zapisały się na odrobienie zajęć poprzez aplikację, a przyjdą na zajęcia, mogą zostać niedopuszczone do zajęć.
3.4. Uczestnicy zajęć Pole Dance mogą odrobić zajęcia na innych grupach Pole Dance adekwatnych do ich poziomu zaawansowania lub na innych grupach tanecznych, gdzie jest wolne miejsce. Mogą także w ramach odrabiania zaległych zajęć skorzystać bez dopłaty z „Sali Open” (regulamin „Sali Open” – punkt 10).
3.5. W wypadku odwołania zajęć z winy instruktora lub Feniks Studio, zajęcia te nie będą odrabiane, a wejście zostanie zwrócone do puli wejść w aplikacji.
3.6. Jeśli cała grupa zadeklaruje bezwzględną obecność w umówionym terminie z trenerem istnieje możliwość odrobienia tych zajęć wspólnie w wyznaczonym terminie.
3.7. Feniks Studio zobowiązuje się do poinformowania uczestników o ewentualnym odwołaniu zajęć przez Facebooka lub drogą mailową najpóźniej 1 godzinę przed danymi zajęciami.
3.8. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc pierwszeństwo w zajęciach mają osoby z karnetem wykupionym na daną grupę.
4. W zajęciach mogą brać udział tylko i wyłącznie Kursanci, którzy znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli którzy dokonali opłaty lub osoby, które wykupiły wejście jednorazowe lub osoby, które odrabiają nieobecność ze swojej grupy.
4.1. Kursant przychodząc na zajęcia zobowiązany jest zgłosić się w Recepcji w celu weryfikacji płatności i ważności karnetu lub do Trenera prowadzącego zajęcia w celu zgłoszenia obecności na zajęciach.
4.2. Bez zgody instruktora lub właściciela Studia, w zajęciach nie mogą brać udziału osoby towarzyszące.
5. Feniks Studio zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za karnet, w którym nie odbyły się ani razu z winy instruktora lub z winy Feniks Studio.
5.1. Feniks Studio zastrzega sobie prawo do łączenia grup w momencie gdy liczba kursantek spada poniżej 5. osób. Grupy będą łączone wg najbliższego względem siebie stopnia zaawansowania, a zmiana grupy Kursantki będzie z nią konsultowana.
5.2. Feniks Studio zastrzega, że uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień. Są to nietypowe zajęcia i posiadają określoną ciągłość, a grupy są niewielkie i kameralne. Brak obecności powoduje omijanie kluczowych lekcji, które są dedykowane pod kolejne spotkania i podzielone tematycznie. Lekcje można nadrobić poprzez odrabianie zajęć, muszą one jednak zachować swoją ciągłość. W przypadku wykupienia karnetu np. na 4 wejścia, karnet jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy (4 różne lekcje). Po przekroczeniu terminu (daty) karnet i możliwość jego wykorzystania wygasa, a uczestnik ma prawo odrobić niewykorzystane zajęcia (patrz pkt 3.). Niewykorzystane wejścia są terminowe i nie mogą przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc.
5.3. Karnet jest imienny, a jego cena jest zależna od ilości wejść. Cennik widniejący na stronie www.FeniksStudio.com oraz na www.app.fitssey.com/feniksstudio/frontoffice jest przyjmowany jako aktualny i obowiązujący. Podobnie jak podziały cenowe 4/8/12. Poza tymi podziałami obowiązują pojedyncze wejścia, cena także została określona w cenniku na wyżej wymienionej stronie. Zakup karnetu jest możliwy przez stronę app.fitssey.com/feniksstudio/frontoffice.
5.4. Promocje cenowe są ustalone przez Feniks Studio i mają określony czas trwania. Promocje ogłaszane są za pomocą strony Facebook oraz bezpośrednio przy recepcji Feniks Studio i kierowane są do poszczególnych odbiorców (stali klienci, nowi klienci, subskrybenci, Facebooka, odbiorcy newslettera). Promocje nie łączą się ze sobą.
6. Uczestnik zobowiązuje się nie spóźniać na zajęcia. Po rozpoczęciu zajęć trener ma prawo nie wpuścić spóźnionej osoby na salę powołując się na jej bezpieczeństwo. Jeżeli mimo zaleceń trenera uczestnik chce uczestniczyć w zajęciach, deklaruje, że zdaje sobie sprawę z ryzyka kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku którego w tym dniu dozna uszczerbku na zdrowiu lub niepożądanych uszkodzeń ciała deklaruje, że nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno w kierunku klubu jak i trenera prowadzącego.
6.1. Trener zobowiązuje się rozpoczynać i kończyć zajęcia zgodnie z grafikiem.
6.2. Osoby, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem nie zezwalające na uprawianie Pole Dance lub Fitness oraz osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Jeśli Kursant ma jakiekolwiek wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, zobowiązany jest do zgłoszenia tego instruktorowi prowadzącemu zajęcia.
6.3. Uczestnik nie ma prawa przebywać na Sali poza zajęciami. Na salę uczestnicy wchodzą razem z trenerem. Wyjątkiem są godziny „Sali Open”
6.4. Feniks Studio informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony klubu.
6.5. Feniks Studio Informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora.
6.6. W przypadku zajęć Pole Dance, Exotic Pole, Pole Teens oraz Pole Kids uczestnicy nie powinni smarować ciała balsamami, kremami itd., ponieważ zmniejsza to przyczepność do rurki, zwiększa się ryzyko ześlizgnięcia się, spadku z rurki i przez to kontuzji.
6.7. Podczas zajęć należy zdejmować biżuterię (zegarki, bransoletki, pierścionki, kolczyki) która może powodować uszkodzenia ciała oraz sprzętu.
6.8. Osoby niepełnoletnie przebywają w Studio ćwiczą za zgodą rodziców. Pracownicy Studia nie mają obowiązku sprawdzania wieku Kursanta.
6.9. Klient zobowiązuje się do dbania o sprzęt, który używa i na którym ćwiczy oraz zgłaszania instruktorowi każdą nietypową sytuację związaną ze sprzętem.
6.10. Pionowe drążki można czyścić wyłącznie przeznaczonym do tego środkiem, wskazanym przez instruktora lub innego pracownika studia.
6.11. Zabronione jest samodzielne rozkręcanie/ zakręcanie rurek bez zgody instruktora.
6.12. Na salę nie można wnosić gorących napojów ani pożywienia.
6.13. Podczas wszystkich zajęć obowiązuje zakaz żucia gumy.
6.14. Osoby przebywające na terenie Studia zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż oraz zachowania czystości, poszanowania mienia oraz innych osób.
7. Feniks Studio nie oferuje swoim klientom zajęć opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utworzy wykorzystywane podczas Sali Otwartej lub innych treningów mają charakter prywatny. Uczestnik zobowiązuje się do niesłuchania jakichkolwiek utworów i deklaruje, że nie wpływają one na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju.
7.1. Trener w Feniks Studio prowadzi zajęcia techniczne [z wykorzystaniem drążka pionowego w przypadku zajęć akrobatycznych lub opartych na krótkich sekwencjach połączonych ruchów – w przypadku zajęć stricte tanecznych] . Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wytupywanie go nogą, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur.
7.2. Teren Feniks Studio jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Feniks Studio znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Feniks Studio. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu studia, jako zadość uczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
7.3. Każda osoba, która przebywa na terenie placówki Feniks Studio musi posiadać ważny karnet na zajęcia. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym.
7.4. Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzinę oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.
7.5. Każda osoba, która przebywa w placówce dłużej niż 2 minuty od momentu przekroczenia progu placówki, a która nie wykupiła karnetu na określone zajęcia i na prośbę personelu nie opuszcza placówki (jest nieuprzejma, przeszkadza w wykonywaniu obowiązków lub nie wykonuje poleceń personelu) staje się automatycznie klientem PREMIUM, któremu przysługuje specjalna oferta pobytu na terenie holu lub korytarza placówki. Oferta ta jest określona w specjalnym cenniku i kosztuje 100 zł za każdą godzinę pobytu liczoną od momentu wejścia. Każda kolejna godzina kosztuje już promocyjnie 99,99 zł. Oferta jest skierowana do wszystkich tych, którzy chcą przebywać w specjalnych „oparach cudowności”, którym oddychają trenerzy jak i kierownictwo placówki. Ze względu na ograniczoną przestrzeń placówki, każdy m2 jest na wagę złota i osoba oddychająca tymi oparami pobiera jego bezcenne pokłady. Klient, który nie wykupił aktualnego karnetu, a przebywa na terenie placówki powyżej 2 minut zostaje poinformowany o specjalnej ofercie. W przypadku niezaakceptowania warunków oferty jest proszony o opuszczenie lokalu. W przypadku pozostania na jego terenie mimo poinstruowania o usłudze, zostanie on obciążony należnością za każdą godzinę wg specjalnego cennika (tj. 100 zł pierwsza godzina i 99,99 zł każda kolejna), ze względu na mimowolne pobieranie bezcennych oparów. W wyjątkowych sytuacjach kierownik placówki może zwolnić dowolną osobę z opłat.
8. Instruktorzy nie posiadają wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Kursant powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej lub fizjoterapeutycznej przed przystąpieniem do zajęć.
8.1. Podczas zajęć uczestnik jest zobowiązany do informowania instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.
9. Naruszenie porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu jest podstawą do wykluczenia Kursanta z Feniks Studio. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających będą natychmiast wypraszane z Feniks Studio. Przy próbie stawiania jakiegokolwiek oporu administracja, recepcja oraz trener mają prawo wezwać policję.
9.1. Osoba nie wykonująca poleceń instruktora oraz zachowująca się w sposób, który zagraża zdrowiu i życiu pozostałych uczestników zajęć, zostanie natychmiast wyproszona z sali oraz z budynku, w którym znajduje się Feniks Studio. Takich zajęć nie ma prawa odrabiać na zasadach wypisanych wyżej.
10. Godziny „Sali Open” są dostępne w grafiku dostępnym na stronie app.fitssey.com/feniksstudio Uczestnik chęć skorzystania z Sali Open ma obowiązek zgłosić w recepcji Feniks Studio najpóźniej 1 dzień przed, do godziny 16:00. Opłata za Salę Open będzie pobierana poprzez aplikację Fitssey. Uczestnicy Sali Open deklarują, że są najemcami sali i deklarują, że nie angażują w jej wykorzystanie Feniks Studio co wiąże się z deklaracją, iż nie będą rościli sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku jakiegokolwiek negatywnego zdarzenia na sali, uszczerbku na zdrowiu lub kontuzji. Feniks Studio dochowa wszelkiej staranności, by w pełni zabezpieczyć teren treningowy.
11. Feniks Studio zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum 1 tygodniowym wyprzedzeniem w aplikacji Fitssey i na http://app.fitssey.com/feniksstudio
11.1. Cennik udziału w zajęciach dostępny jest w zakładce "Cennik".
11.2. Dokonanie płatności jest deklaracją Kursanta, iż będzie uczestniczył w danej grupie w czasie trwania ważności karnetu oraz wiąże się z akceptacją regulaminu.
12. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach tylko za zgodą rodziców. Rodzice biorą odpowiedzialność za zachowanie swojego dziecka, nawet jeśli są nieobecni podczas ich zajęć.
12.1. Osoba dorosła, z którą przyszło dziecko, jest odpowiedzialna za jej zachowanie - wszystkie punkty Regulaminu obowiązują również osoby niepełnoletnie.
12.2. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora Feniks Studio ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego informowania Kursantów.
12.3. Feniks Studio może wykonywać zdjęcia i filmiki na potrzeby promocji i reklamy. W takim przypadku Kursant wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku podczas publikacji zdjęć i filmów z zajęć oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez Feniks Studio.
12.4. Na terenie szkoły należy zachować czystość i kulturę osobistą.
12.5 Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia od razu trenerowi lub recepcji Feniks Studio. Użytkowanie sprzętu przez uczestnika niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód będzie skutkowało karą pieniężną zależną od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę.
12.6. Uczęszczanie na zajęcia w Feniks Studio jest równoznaczne z podpisaniem akceptacji regulaminu przez uczestnika, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia przy zapisach do Feniks Studio. Uczestnik, który przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.
12.7. Uczestnicy zajęć przy wykupie karnetu online lub w Recepcji Studia oświadczają akceptację regulaminu oraz wypełniają kwestionariusz zdrowia online w aplikacji Fitssey.
12.8. Uczestnik zajęć Feniks Studio wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć w Feniks Studio zarówno w postaci foto jak i video i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo Feniks Studio usunie zdjęcie lub video, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z Feniks Studio. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video, oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawiania. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim.
12.9. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Feniks Studio bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Feniks Studio zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
12.10. Feniks Studio informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon  itp.). Dane mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym w wypadku naruszenia bezpieczeństwa lub w wyniku zaległości finansowych. Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych lub sądowych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu, sal oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Materiały będą kasowane maksymalnie do 14 dni. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie prosimy o opuszczenie placówki przed takim zdarzeniem.
12.11. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj: www.FeniksStudio.com/rodo.html
12.12. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez kierownictwo Feniks Studio jak i samych trenerów w oparciu o poszczególne umowy. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, że jest wyłączną własnością Feniks Studio. Wszelka próba kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania w oparciu o ustawę o prawach autorskich, znajdzie swoje konsekwencje na drodze sądowej, bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
13. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Feniks Studio oraz pozostałe reklamacje i skargi można składać: pisemnie na adres: WELLNESS-FIT Sp. z o.o. ul. Pieciolinii 10, m 16 / w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@feniksstudio.com
13.1 Opis reklamacji powinien zawierać: informacje i okoliczności dotyczące przyczyn lub powodów reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości; dane kontaktowe składającego reklamację – imię, nazwisko, adres; oczekiwany przez składającego sposób rozpatrzenia reklamacji.
13.2 Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
13.3. Feniks Studio udziela odpowiedzi na reklamację na wskazany przez reklamującego adres, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
13.4. Feniks Studio jest uprawnione do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w sytuacji złożenia jej po terminie, jak również wówczas, gdy nie jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak danych identyfikujących osobę składającą.
13.5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Regulaminu, jeżeli Feniks Studio wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Feniks Studio utraci prawo odstąpienia od umowy.
13.6. W przypadku usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Klienta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
13.7. Odstąpienie od umowy, a tym samym rezygnację z uczestnictwa w zajęciach należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej, przed całkowitym wykorzystaniem wykupionego karnetu
13.8. Klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy przy zakupie karnetu online, chyba że usługa (wykorzystanie karnetu) zostanie rozpoczęta.
14. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony.
15. Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.
16. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów Szkoły Feniks Studio, minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.
17. Obsługa Studia zobowiązuje się stosować do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom Feniks Studio niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z terenu studia.
18. Wszystkie osoby przebywające na terenie Feniks Studio zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na stronie http://feniksstudio.com w zakładce O nas/Regulamin oraz w Studio.
19. Maksymalna ilość osób przebywających w pomieszczeniach Studia wynosi 9 – zgodnie z Rozporządzeniem 1 osoba na 7m2 powierzchni całkowitej obiektu. Na zajęcia obowiązują zapisy przez aplikację Fitssey (http://app.fitssey.com/feniksstudio). Osoby, które się nie zapiszą w aplikacji, a będą chciały skorzystać z zajęć będą mogły zostać wyproszone z obiektu, jeśli liczba osób zapisanych w aplikacji będzie równa 9 na daną godzinę.
20. W Feniks Studio mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług Feniks Studio nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do Studia. Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych przez osoby ćwiczące na sali!
21. Osoby z grup wysokiego ryzyka, tj starsze i przewlekle chore mają stałą możliwość uzyskania informacji o liczbie osób korzystających ze Studia w danym czasie oraz ustalenia z personelem i wyboru najmniej popularnych godzin.
22. Zaleca się zachowanie odległości dwóch metrów pomiędzy osobami ćwiczącymi. Obsługa zobowiązuje się do ustawienia sprzętu zgodnie z zasadą zachowania odległości co najmniej 1,5m od poszczególnych stanowisk.
23. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym: - dezynfekcji rąk przy wejściu na teren studia i po wyjściu z toalety, - posiadania zmiennego obuwia oraz dużego ręcznika do ćwiczeń, - dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu.
24. Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w pkt 23 mogą zostać wyproszone z sali treningowej.
25. Zgodnie z Rozporządzeniem ustala się przerwy techniczne między zajęciami w celu dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń. W tym czasie na terenie obiektu może przebywać tylko obsługa.
26. Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni studia oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach  szatni/toalet. Toalety na terenie budynku działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi GIS.
27. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego